Başkan
Anasayfa / Başkan / Başkan'ın Mesajı
Başkan'ın Mesajı
Değerli meslektaşlarım,

Son 20 yılda Gelir idaresinin bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanında yaptığı çalışmalar aynı zamanda mesleğimizin geleceğinin, bilgi ve teknolojinin harmanlanması ile var olabileceğini göstermekte ve mali mühendislik diye bir kavram ortaya çıkarmaktadır.

Mali Mühendislik nedir?
Gelir İdaresi kayıt dışının önlenmesi ve eleman, zaman, kâğıt gibi maliyetlerden tasarruf etmek amacıyla bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ileriki yıllarda mali müşavirler tarafından yapılan birçok beyanın ortadan kalkarak, bu beyanların teknolojik sistemler sayesinde oluşturulması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar neticesinde de beyana dayalı mali müşavirlik mesleği, gelecekte teknoloji ve bilgisayarlaşma sonucunda revize edilecek meslekler arasında üst sıralarda yer alacaktır. Bu sonuçla karşılaşmamak için, mesleğimizin gelecekte yaşayacağı teknolojik gelişmeler neticesindeki değişimlerini şimdiden tespit ederek, bu alanda mesleğimizin geleceğine dair projeler ve vizyoner fikirler üretmemiz gerekmektedir. Bilgi teknolojisinin mesleğimize entegre etmekte başarılı olarak hizmet ve bilgi sunan meslek mensuplarına ilerleyen dönemlerde verilecek unvandır mali mühendislik.
Mali mühendislik; “mali tabloları tasarlayıp, bunları analiz eden, yorumlayan, mali problemleri tanımlayabilen, bu problemlere bilimsel ve matematiksel prensipler çerçevesinde verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilen, işletmelerin mali yapısını ve mali geleceğini inşa eden, strateji geliştiren ve uygulayan kimsedir.”

90’lı yıllarının ortalarından itibaren Gelir idaresi tüm işlemlerini bilgisayar ortamına aktarıp iş yükünü azaltma ve verimliliği arttırma ve bilgisayar ortamında toplanan verilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sistemi oluşturmak amacı ile bilgi ve otomasyon sistemleri yatırımlarına hız vermiştir. 1995 yılı itibariyle vergi gelirlerinin ve hizmet kalitesinin arttırılması, vergi dairesi ile ilişkili bulunan diğer kurumlarla ortak bilgi sistemi kullanımının sağlanması amacıyla‚ ‘Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi‛ başlatılmış olup sırasıyla 1998 yılında VEDOP-I; 2004 yılında VEDOP II ve 2007 yılında da VEDOP-III projeleri hayata geçirilmiştir. Gelir İdaresi bilgi teknolojileri ve VEDOP kapsamında geçmişten günümüze aşağıdaki otomasyon sistemlerini uygulamaya koymuştur:

1- Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS)
2- Vergi İstihbarat Projeleri: BİDDEP- ICR- EMKAS- VERİA ve E-Arşiv
3- E-Denetim Projesi
4- İnsan Kaynakları Otomasyon Projesi (İNKA)
5- Takdir Komisyonu Otomasyonu (TAKKOM)
6- Özelge Otomasyon Sistemi
7- Gümrükler Müsteşarlığı Bağlantı Sistemi (GÜMBS)
8- Elektronik Banka Tahsilât İşleme Sistemi (EBTİS) E-Tahsilat ve E-Haciz
9- İnternet Vergi Dairesi
10- E-Beyanname
11- Çağrı Merkezi Projeleri
12- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS-E-Fatura)- E-Bilet E-Arşiv fatura ve E-Defter Projeleri
13- E-defter, Yeni Nesil Yazarkasa ve E-Tebligat Projeleri
14- Hazır Beyan Sistemi
15- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Türk Gelir İdaresinin yıllar itibariyle faaliyet raporları incelendiğinde bilgi ve otomasyon sistemleri konusundaki yoğun çalışmalarının halen devam ettiği ve ileriki yıllarda da hız kesmeden devam edeceği açıkça görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilişim sistemleri çalışmaları neticesinde gelecek yıllarda Başkanlığın ihtiyacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık olarak Başkanlığın veri tabanına aktarılması ve depolanması hedeflenmektedir. Çünkü kayıt dışı ile mücadelede en etkin yöntem bilgi ve otomasyon sistemleri yatırımlarından geçmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ileriki yıllarda mali müşavirlerin yapmış olduğu birçok beyan işleminin ise ortadan kalkması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Geçmiş dönemlerde gelecek on yıl içerisinde Başkanlığının bilgi teknolojileri alanında yaşayacağı değişim ve dönüşüm üzerine muhtelif bölgelerde sunumlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu sunumlarda en dikkat çekici nokta; gelecek on yılın sonunda Başkanlığın ihtiyacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık olarak Başkanlığın sistemine aktarılarak kayıt edilmesi ile ilgili çalışmalardır. Bunun en güzel örneği; hazır beyan sistemidir.

Buna karşı Türkiye’deki muhasebe sistemi ve mali müşavirlik mesleğinin tüm çerçevesi ve Maliye Bakanlığı istemiş olduğu bilgi ve beyanların yapılması üzerine inşa edilmiştir. Peki, önümüzdeki yıllarda Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan bilgi ve beyanlar bilgi ve otomasyon sistemleri tarafından üretildiğinde teknolojiyi ve bilgiyi harmanlayamayan mali müşavir ne iş yapacak?

Muhtemelen bu soruya bazı meslek mensuplarımız şu cevabı verecektir; “Mali müşavirler esas işi olan yorumlama, analiz ve danışmanlık işlerini yapacaktır.” Sizce mali müşavirler buna hazır mı? Şunu belirtmek isteriz ki, şuan ki muhasebe sistemi ve angaryalar mali müşavirlik mesleğini sadece beyan ve bilgi veren bir meslek haline dönüştürmüştür.

Eğer biz mali müşavirler olarak bu değişimin gerisinde kalıp, değişimin kaybedeni haline gelmek istemiyor isek; mesleğimizin gelecekte teknolojik alanda yaşayacağı değişimleri tespit ederek mesleğine sahip çıkan bireyler olarak birlik ve beraberlik içerisinde mesleğimizi bu çerçevede yeniden yapılandırmamız gerekmektedir.

Saygılarımla
İbrahim Halil AKMAN

ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr