Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
2015 YILI DEFTER HADLERİ

 

ÖZEL SİRKÜLER:

 

2015 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

 

 

ÖZET

:

2015 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir. Kimlerin I’nci Sınıf Tüccar, kimlerin ise II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler, ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere,  VUK’nun 177-181’nci maddeleri arasında yer verilmiştir.

 

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır.  2012[1], 2013[2] ve 2014[3] yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

 

 

Madde No

Konusu

 

2012 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2013 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2014 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

MADDE 177-

1-Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

 

Alış tutarı

140.000

150.000

150.000

Satış tutarı

190.000

200.000

200.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

80.000

80.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

150.000

150.000

 

 

 

 

I-Bilanço Esasından İşletme Hesabına Geçiş

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan bilanço esasına göre defter tutan I’nci sınıf bir tüccarın

Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette düşük olması durumu

2015 yılından itibaren işletme hesabı esasında defter tutabilir.

 

2014 yılı

Alış Tutarı

120.000 liranın altındaysa

Satış Tutarı

160.000 liranın altındaysa

Son üç dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu  (her üç yılda)

 

Alış tutarları

 

2012  yılı

 

112.000 - 140.000 lira arasındaysa

2013 ve 2014 yılları 

120.000 - 150.000 lira arasındaysa

 

Satış tutarları

 

2012  yılı

 

152.000 - 190.000 lira arasındaysa

2013 ve 2014 yılları

160.000 - 200.000 lira arasındaysa

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satmanın dışındaki işlerle uğraşan bilanço hesabı esasına göre defter tutan I’nci sınıf bir tüccarın

Son dönem iş hacminin 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşması durumu

2014 yılı

Gayrisafi İş Hasılatı

64.000 liranın altındaysa

Son üç dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu (her üç yılda)

 

 

Gayrisafi  İş Hasılatı

 

2012 yılı

 

61.600 - 77.000 lira arasındaysa

2013 ve 2014 yılları

64.000 - 80.000 lira arasındaysa

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan, aynı zamanda bunun dışındaki işlerle de uğraşan bilanço esasına göre defter tutan I’nci sınıf bir tüccarın

Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette düşük olması durumu

2014 yılı

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

120.000 liranın altındaysa

Son üç dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi durumu (her üç yılda)

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

 

2012 yılı

 

112.000 - 140.000 lira arasındaysa,

 

 

2013 ve 2014 yılları

120.000 - 150.000 lira arasındaysa

*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel düşüklükler mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel düşüklükler bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir. Bilanço esasından işletme hesabı esasına geçiş ihtiyari olup dileyen mükellefler söz konusu şartları sağlasalar bile 2015 yılında bilanço esasında defter tutmaya devam edebilirler.

           

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

 


II- İşletme Hesabından  Bilanço Esasına Geçiş

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan işletme hesabı esasına göre defter tutan II’nci sınıf bir tüccarın

Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması durumu

2015 yılından itibaren bilanço esasında defter tutması gerekir.

 

2014 yılı

Alış tutarı

180.000 lirayı aşıyorsa

Satış tutarı

240.000 lirayı aşıyorsa

Son iki dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu

2013 ve 2014 yılları

Alış tutarları

150.000 - 180.000 lira arasındaysa

Satış tutarları

200.000 - 240.000 lira arasındaysa

Satın aldığı  malları olduğu gibi veya işledikten sonra satmanın dışındaki işlerle uğraşan işletme hesabı esasına göre defter tutan II’nci sınıf bir tüccarın;

 

Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması durumu

2014 yılı

Gayri safi iş hasılatı

96.000 lirayı aşıyorsa

Son iki dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu

2013 ve 2014 yılları

Gayri safi iş hasılatları

80.000 - 96.000 lira arasındaysa

Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan, aynı zamanda bunun dışındaki işlerle de uğraşan işletme hesabı esasına göre defter tutan II’nci sınıf bir tüccarın;

 

Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması durumu

2014 yılı

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

180.000 lirayı aşıyorsa

Son iki dönem iş hacminin  % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi durumu

2013 ve 2014 yılları

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

150.000 - 180.000 lira arasındaysa

*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel fazlalıklar mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel fazlalıklar bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir. İşletme hesabı esasından bilanço esasına geçişte her hangi bir ihtiyarilik bulunmamaktadır. Şartları sağlayan mükelleflerin 2015 yılından itibaren bilanço esasında defter tutması gerekmektedir.

           

 

 [1] 26.12.2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

[2] 31.12.2012 tarihli ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

[3] 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

 

 

 

16 Aralık 2014, Salı
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr