Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA

 

DUYURU

Oda Aidat Borçları Yapılandırması Son Tarihi 31 Ekim 2014

Sayın Üyelerimiz,

            6552 sayılı yasanın 76. Maddesi hükümlerine göre Odamıza olan aidat borcunuz yapılandırma kapsamına alınmıştır.

6552 SMMM ODA AİDATLARI

MADDE 76 –

3568 sayılı Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını;

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından başlamak üzere Birer Aylık Dönemler Hâlinde 9 Eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır.

Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir

Konuyu özetleyecek olursak:

Aidat borcunuzun asıl tutarının 1. Taksitinin Ekim ayı sonuna kadar; kalan tutarını da 8 eşit taksit olarak 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar her ay düzenli ödenmesi koşuluyla gecikme zamları silinecektir.

Ekim ayı sonuna kadar Odamıza başvurulmaması ya da taksitlerin aksatmanız halinde, ödememiş olduğunuz borçlarınıza gecikme zammı uygulanacak ve icra yoluyla tahsili yoluna gidilecektir.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

Şanlıurfa SMMM Odası

 

 

 

 

 

Aidat Borcu yapılandırma dilekçe örneği

 

ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

ŞANLIURFA

 

 

 

11 Eylül 2014 tarih Sayı: 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı kanunun 76. Maddesi ile SMMM Odaları aidatlarının ödenmesi konusundaki hükümleri kabul ediyorum. İlgili kanun hükümlerinden yararlanarak borcumu ödemek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

 

Oda Sicil No

 

Tarih

 

İmza

 

 

ÖDEME TABLOSU

 

Peşin

Ekim Ayı Sonuna Kadar

 

1. Taksit

Kasım 2014

 

2. Taksit

Aralık 2014

 

3. Taksit

Ocak 2015

 

4. Taksit

Şubat 2015

 

5. Taksit

Mart 2015

 

6. Taksit

Nisan 2015

 

7. Taksit

Mayıs 2015

 

8. Taksit

Haziran 2015

 

 

Yukarıda belirtilen tabloya göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Aksattığım takdirde kanun hükmündeki şartların uygulanmasını kabul ederim.

 

 

İmza

 

Tarih

 

Aidat borcunu nakit ödeme örnek dilekçesi

 

ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA

ŞANLIURFA

 

 

 

 

 

11 Eylül 2014 tarih Sayı: 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı kanunun 76. Maddesi ile S. M. Mali Müşavirler Odaları aidatlarının ödenmesi konusundaki hükümleri kabul ediyorum.

 

İlgili kanun hükümlerinden yararlanarak borcumu ödemek istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

Oda Sicil No

 

Tarih

 

İmza

 

 

 

22 Eylül 2014, Pazartesi
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr