Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
6736 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

1

6736 sayılı yasa ile Oda aidatlarının yapılandırması için 31 ekim 2016 tarihine kadar odamıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız...
 
Değerli Üyemiz,
6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması (af ) kanunu kapsamında, SMMM odalarına aidat borcu  olan üyelerin  borçları yeniden  yapılandırılmaktadır. Borç asıllarının tamamı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.
 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31/10/2016 tarihine kadar odamıza başvurmaları gerekmektedir. 
6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
 
Yasa metni
Madde 11/Fıkra 6: 30.06.2016 tarihi itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami dokuz eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar)  başvurmaları şarttır. 
Üyelerimizin borçlarının yapılandırılması ve ödenmesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmaları ve gerekli hassasiyeti göstermesini hatırlatarak,
 
İyi çalışmalar dilerim. 
İbrahim Halil AKMAN 
       Oda Başkanı
 
3 Ekim 2016, Pazartesi
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr