Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Oda Aidatlarının Yapılandırılması
Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.05.2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması” başlıklı 4/8 maddesi ile yapılan düzenleme doğrultusunda; üyelerimizin odamıza 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 27.05.2017 tarihine kadar ödenmemiş aidat borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilmeleri için;

- 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar yapılandırma başvurusunda bulunmaları,

- Yapılandırılacak borçları ile ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri,

- Yapılandırılan aidat borçlarının ilk taksitini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar ve en fazla 6 eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr