Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
Vergi Dairelerinin 28-29 ve 30 Haziran 2017 Günleri Saat 23:59'a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin GİB Duyurusu
Bilindiği üzere, 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanuna ilişkin başvuruların alınması sırasında, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Haziran 2017 Çarşamba, 29 Haziran 2017 Perşembe ve 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 23:59' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur.
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr