Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki)
Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası "... Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, ... notere yaptırılır. ..." hükmünü taşımaktadır.

2016 takvim yılında; bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri ve Kooperatiflerin bir önceki yıl kullandıkları yevmiye defterini kapanış tasdiki için 30 Haziran 2017 Cuma günü sonuna kadar notere ibraz etmeleri ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış tasdikini yasal süresi içinde yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası 5.408.- TL.dır. Kapanış onayı yaptırılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla
İbrahim Halil AKMAN

ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr