Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
ASGARİ SERMAYE ARTTIRIMI HK
 

 
 

Değerli Meslektaşlar,

 

 Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Asgari Düzeye Çıkarılması İçin Son Tarih 14.02.2014’tür, Hatırlatırız.

 

Bilindiği üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Anonim ve Limited şirketlerin asgari sermaye tutarları, Anonim Şirketler için 50.000,00 TL(ellibin), Limited Şirketler için ise 10.000,00 TL(onbin) olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Anonim ve Limited Şirketlerin, esas sermayelerinin belirlenen asgari sermayenin altında olması durumunda şirket sermayelerinin en az belirlenen asgari sermaye tutarına yükseltilmesi gerekmektedir.

 

Anonim ve limited şirket sermayesinin artırılması için genel kurul kararı ve esas sözleşme değişikliği şarttır. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 20/2 hükmü ile öngörülen kolaylık çerçevesinde, sermayenin asgari tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak ve kararlar toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınacaktır. Sermaye artırımı esnasında sermaye kaybı olup olmadığının (sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının) değerlendirilmesi ve şayet sermaye kaybı varsa artırımda kullanılacak sermaye rakamının belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

6103 sayılı Kanun’un 20/1. maddesi hükmüne göre, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, Anonim ve Limited Şirketlerin sermayelerini asgari tutara yükseltmeleri için son tarih 14.02.2014’tür. Sermaye artırımına konu rakamın (pay bedellerinin) %25’inin tescilden önce bankada sermaye hesabı olarak bloke ettirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sermayenin asgari sermaye tutarına çıkarılması için öngörülen süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatma yetkisine sahiptir (6103 sayılı Kanun m. 20/4). Bakanlık söz konusu yetkisini kullanarak süreyi 14.02.2015’e ve daha sonra en geç 14.02.2016’ya uzatabilir. Bugün itibarıyla Bakanlık tarafından sürenin uzatılmasına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değildir.

 

Sermayenin süresi içinde asgari tutara çıkarılmamasının yaptırımı, şirketin infisah etmesidir. İnfisah eden şirketin durumu anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde müdürler tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir. İnfisah ile sona eren anonim ya da limited şirket tasfiyeye girecektir.

 

Saygılarımızla.

 

25 Ocak 2014, Cumartesi
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr