Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
KAPANIŞ TASDİKİ HK.

Değerli Meslektaşlar,

 

Bazı Defterlerin 2013 Yılı Kapanış Onaylarına İlişkin Sürenin Ocak Ayı Sonuna Kadar Olduğunu Hatırlatırız.

 

Bilindiği üzere 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile; Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlenmiştir.

 

Anılan Tebliğin 17. Maddesinde;

“Kapanış onayına tabi defterlerde onay yenilemenin şekli

MADDE 17 – (1) Kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin yanında onay yenileme kısmında aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Bu Tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa bu değişiklikler,

b) Defterin kalan sayfa adedi,

c) Kullanılmaya devam edileceği hesap dönemi,

ç) Onay tarihi,

d) Onay makamının resmi mühür ve imzası.

(2) Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur.”

 

Düzenlemesi yapılmış olup, Ocak sonuna kadar kapanış tasdiki yapılması gereken Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defterleri ile Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin (Varsa) kapanış ve açılış tasdiklerinin yaptırılması unutulmamalıdır. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterlerinin Kapanış Tasdiki yapılmasına zorunlu değildir.

 

Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan tebliğ 25.01.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile;13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

 

28 Ocak 2014, Salı
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr