Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
KURUMLAR VERGİSİ 33 NOLU SİRKÜ

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

 

 

Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :  15/07/2014

Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298  Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

 

20 Temmuz 2014, Pazar
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr