Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
NİSPİ AİDAT HAKKINDA

Değerli Üyemiz,

3568 Sayılı Meslek Yasamız gereği;

" Nispi yıllık aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyeler­ce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi

beyan­namesinden mesleki kazancının %1'ini, şirket olarak faaliyette bulun­duğu takdirde dağıtılsın dağıtılmasın beyan edilen kurum

kazancından payına düşen tutarın %1'ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi aidatın üst sınırı, maktu yıllık aidatın yirmi katını

geçemez. Odaya giriş (kayıt) ücreti ile yıllık maktu ve nispi aidatların miktarları ve ödeme zamanları, 3568 sayılı Kanunun 50. maddesinin

(g) bendine göre Birlik tarafından belirlenir."

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait

Yönetmeliğe göre;

“Aidat Tespit Şekli İle Asgari Azami Nispetleri / Nispi Aidatın Tespiti


Madde 10 : Fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce bağlı bulundukları Odalara ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye,

yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın,

beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1 ‘ ini nispi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek

nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.
 

Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz. “Şeklindedir.

Nispi aidat ödeme tarihleri Mayıs ve Ekim aylarıdır.

 

 

 

22 Mayıs 2014, Perşembe
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr