Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
SANAYİ SİCİL BELGESİ ALIMI HK.

 

Sevgili Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında olup imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, aynı kanunun 2. Maddesine göre faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadırlar. Bu süre içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelere Kanunun 9.maddesine göre idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


            Ancak, 02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. Maddesi ve 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na eklenen  geçici maddede;  “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” Hükmü getirilmiş olup, 31.12.2014 tarihinden sonra Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen işletmelere kanunun 2. Maddesinde aranan iki aylık süreyi geçirmeleri halinde idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.


            Bu nedenle, faaliyette olan veya olmayan tüm sanayi işletme sahiplerinin 31.12.2014 tarihine kadar Şanlıurfa  İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne müracaat ederek sanayi sicil veri tabanına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 31/12/2014 tarihine kadar sanayi sicil veri tabanına kayıtlarını yaptırmayanlar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9 uncu maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Mükelleflerinize gerekli bilgilendirmeyi yapmanız hususunu hatırlatır işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Nihat TAŞ                                                                                                                                                          Başkan

24 Kasım 2014, Pazartesi
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr