Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
TACİRE İLİŞKİN BİLGİLER HK.

Değerli meslektaşlarım;

 

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda yapılan değişiklikle bir çok konuda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu önemli değişikliklerin biride, Fatura ve benzeri belgelerde bulunması gereken bilgilerle ilgili olan düzenlemedir. Buna göre işletmelerin; 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlerine yapılan kayıtların dayanağı olan belgelerde VUK’ na göre zorunlu bilgilere ek olarak;

  • Tacirin sicil numarası,
  • Ticaret unvanı,
  • İşletme merkezi,
  • İşletme internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilmek zorundadır. .

 

 Buna göre İnternet sitesi kurmak zorunda olmayan işletmelerin düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlerine yapılan kayıtların dayanağı olan belgelerde VUK’ na göre zorunlu bilgilere ek olarak;

 

Ticaret siciline kayıtlı olan Tacirler için;
Ticaret Sicil Numarası, 
Ticaret Unvanı, 
İşletmenin Merkez Adresi. 
Esnaf Siciline Kayıtlı olan Tacirler için; 
Esnaf Sicil Numarası, 
Ticaret Unvanı, 
İşletmenin Merkez Adresi,
bilgilerinin yer alması zorunludur.  
 

         Dolayısıyla; Serbest Meslek Erbabı dışındaki tüm mükellefler, Ticaret siciline kayıtlı olanlar gibi kullandıkları Fatura, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgilere yer vereceklerdir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. 


01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker (etiket) yapıştırılması gerekmektedir.

 
Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde de, madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerinin yaptırılması, veya program Değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşenin fişlerin önüne veya arkasına vurulması gerekmektedir. 


Serbest Meslek Erbapları Tacir olmadıkları için düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarına TTK 39/2. madde hükmü uygulanmaz. Bu belgeler için VUK hükümleri uygulanmasına devam olunur. Başka bir ifade ile Serbest meslek mensuplarının düzenledikleri belgelere  meslek odası numarası yazılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

NİHAT TAŞ

Başkan

 

 

 

8 Ocak 2014, Çarşamba
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr