Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
YIL SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

1. Tarih : 09.03.2015

Sayı : 2015–001

Konu : Yıl sonu Bilançosu ve Gelir tablosu hk.

 

Sayın Yetkili/Meslektaşım,

 

Bilindiği üzere VEDOP uygulamaları kapsamında Maliye Bakanlığı Vergi İstihbarat Merkezi tarafından mükelleflerin Bilanço, Gelir tablosu başta olmak üzere mali tabloları, Kesin mizanları ve benzeri bildirimleri analize tabi tutulmakta, analizler sonucunda elde edilen veriler göre sektör ortalamalarına ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun olmayan firmalar, “Riskli Mükellef” kabul edilerek incelenmeye alınmaktadır.

 

Maliye Bakanlığınca belirlenen analiz kriterlerinden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

* Kasa hesabında yüksek tutarda nakit bulunması,

* Kasa ve banka hesabında nakit bulunan aynı zamanda banka kredisi kullanan mükellefler

* Bilançodaki banka hesapları ile fiili banka hesapları arasında fark bulunan

* Ticari alacaklar,stoklar,satıcılara borçlar hesaplarındaki tutarsızlık.

* 131 hesabında yüksek bakiye olan mükellefler.

* Örtülü sermaye borçlanması yapan şirketler.

* POS satışları veya nakit satışları sektör ortalamasının altında ya da üstünde olan mükellefler.

* Sürekli olarak zarar beyan edenler,

* Gelir tablosundaki toplam satışların %1’inden az kâr beyan eden mükellefler. (Faiz, vergi amortisman öncesi kar)

* Satışların maliyeti satışlardan yüksek olanlar

* Faaliyet giderleri sektör ortalamasının üzerinde olanlar

 

2014 Yılına ait Bilançolar hazırlanırken yukarıda yer alan hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

 

Konu hakkında bilginizi rica ederim.

 

Oda başkanı smmm

İbrahim Halil akman

 

20 Mart 2015, Cuma
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr