1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

  1.9.2015

 

Duyuru 01 09 2015 1

1 Eylül Dünya Barış Günü'nüz Kutlu Olsun

"Yaşadığınız hayat, oturduğunuz semt, ilçe, şehir ve ülke neresi olursa olsun tüm insanlığın bugün için en acil ihtiyacı barıştır"

Barışın, ekonomik sorunlardan, kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeylerimizden de daha önemli, acil ve sıcak bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini görmezden gelmemek adına "Kardeşin kardeşi, komşunun komşuyu, bölgenin bölgeyi, bir dinin bir mezhebin mensuplarının başka bir dini ve mezhebi hasım gördüğü ve tahammül edemediği, yaşam hakkı tanımak istemediği günlerden, yıllardan geçtiğimiz bu günlerde,  "Bombanın, silahın, katliamın adeta sıradanlaştığı, birileri tarafından sıradanlaştırılmak istendiği, nefret dilinin yaygınlaştığı, ötekileştirmenin marifet sayıldığı bir uçurumun kenarına doğru hızla sürüklenmekteyiz. İşte böyle bir ortamda, gelecek nesillere, bugünkü ortama alternatif bir iklim bırakmak, bizim görevimizdir.

"Yaşanan bunca acılara ve sadece silah tüccarlarının kazandığı savaşın çözüm olmadığının defalarca tecrübe edilmiş olmasına rağmen, sorunların halli için savaşma yolunun ilk seçenek olarak görülmeye devam edilmesi, tüm insanlığın ihtiyacı olan barışın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, yüzyıllar boyunca dünyayı adalet ve hoşgörüyle yönetip, geniş bir coğrafyada barışı tesis etmiş olan kahraman ecdadımızın torunları olan bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini kendimize şiar edinmeye devam etmeliyiz. Asırlar önce olduğu gibi bugün de barış ve huzur için dünyanın ve mazlumların umudu olmaya devam etmeliyiz."

dünya üzerinde akan kan ve gözyaşının son bulmasına vesile olması temennisiyle, tüm insanların 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak, "Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hakim olduğu daha güzel bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, mutlu ve huzurlu günler diliyorum".


Şanlıurfa smmm odası başkanı
İ.Halil AKMAN           

Foto Galeri