2020 Yılı Defter Tasdik Ücret Tarifesi

Dosyaya ulaşmak için tıklayın

Sayı: 2019/243                                                                                                                  13.11.2019
Konu: 2020 Yılı Mali Yükümlülük Giderleri Hk.

Değerli Üyelerimiz,

202 Yılı Ticari Defterleri, Noter Tasdik Ücretleri, E-Bildirge, E-Beyanname internet giderleri, Matbu Evrak ve Kırtasiye harcamalarının hesaplanması amacıyla Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yıllık "MALİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ" toplamı asgari tutarının aşağıdaki şekilde olacağı öngörülmüştür. 

Bilgilerinize rica ederiz. 

Mustafa KARADAĞ                    Mehmet AKDEMİR
Oda Başkanı                          Oda Sekreteri/Saymanı

 

DEFTER CİNSİ                                     İŞÇİSİZ                                           İŞÇİLİ

İŞLETME-S.MESLEK                            330.00-TL                                      440.00-TL

BİLANÇO DEFTERİ                            1.210.00-TL                                   1.650.00-TL
(Gelir Vergisi Mükellefleri
E-Defter Dahil)

BİLANÇO DEFTERİ                            1.650.00-TL                                   2.200.00-TL
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri
E-Defter Dahil)

 

NOTLAR

1- Yukarıdaki ücretler; Defter, Noter Tasdiki (İşletme-S.Meslek Defteri Hariç), Ulaşım, Matbu Evrak, İnterner bağlantı gideri ve Kırtasiye giderleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
2- Talep edilmesi halinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi fiyatlara dahil değildir. 
3- Yukarıda tespit edilen ücretler mükellefiyet türleri itibariyle dikkate alınmış olup, işletme iş hacmi büyüklüğü meslek mensubunca takdir edilecektir.

Dosyaya ulaşmak için tıklayın


 Eklenme Tarihi: 14.11.2019

Foto Galeri