E-Defter ve E-Fatura Eğitim Semineri

Değerli Meslektaşlarımız,

08 Kasım 2019 (Cuma) tarihinde Saat:14:00 'de odamız toplantı salonunda, Datasoft işbirliği ve Hasan Kahraman YENER sunumu  ile E-Dönüşüm konulu ( E-Defter, E-Arşiv ve E-Fatura) Eğitim Semineri düzenlenecektir. Katılımınızı bekleriz.

Oda Kurulları adına Başkan Mustafa KARADAĞ.

efatura edefter eğitim semineri

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 
Tebliği (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
- E-Defter Uygulamasına Geçme zorunluluğu ve geçiş tarihleri,
- Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu,
- Elektronik ortamda tutulan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu,
- Aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi,
- Elektronik defterlerin imzlama yöntemlerindeki değişiklikler,
- e-Defter Değişiklik Tebliğ taslağı ile e-Defter dosyaları ve belgelerinin zayi olması halinde izlenecek usul ve esasların açıklığa kavuşturulması,
 
e-Defter Uygulamasında Özellik İçeren Hususlar
 
- e-Defter Tabi Mükellefin düzenlediği, SATIŞ e-Faturalarının ve ALIŞ e-Faturalarının Entegratörden Alınması ve Muhasebe Kayıtları, Konnektör Uygulaması
- Aynı aya ait belgelerin Toplu Muhasebe Fişine kaydı ve bu muhasebe fişinden belge bazında muhasebe fişi oluşturma, (Çoklu Belge Girişi)
- Banka hareketlerinin tek bir fişte “Muhasebe Fişi” olarak kaydedilmesi
- Datasoft e-Defter Uygulamasına aktarılan verilerde değişiklik yapılması
- Çek/Senet belgeleriyle Çek/Senet Bordrosu işlenmesi arasındaki fark
- GİB’ e berat gönderimi öncesi yapılması gereken son kontroller
- GİB’ e berat yükleme sonrası ilgili dönemde değişiklik yapmak gerektiğinde  izlenecek yol
- E-Defter Arşivlerinin Gelir İdaresi Başkanlığında e-Arşiv izni almış olan İzibiz Özel Entegratör Firmasında arşivlenmesinin yöntem ve maliyeti

 Eklenme Tarihi: 6.11.2019

Foto Galeri