7143 Sayılı Kanun ve Uygulama Genel Tebliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı