Tarihçemiz

3568 Sayılı, "Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yayımlanmasının ardından 05.04.1990 tarihinde T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Başkanlığı'na Odamızın tüzel kişilik kazanması için başvuruda bulunulmuş ve 10.05.1990 tarihli onay ile başvurumuz uygun bulunmuştur.

Odamız ilk faaliyetine Atatürk Bulvarı Sarayönü Caddesi Yetkin İş hanı Kat: 3 No: 5 adresinde başlamış, yasa gereği Defterdarlıkça oluşturulan komisyonlarla Geçici İzin Belgeleri verilerek üye kütüğü oluşturulmuştur. Bu üyelerin katılımı ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyet oluşturulmuştur.

Müteşebbis Heyet, 04.05.1990 tarihinde Salih TÜRKMENOĞLU başkanlığında, Başkan Yardımcısı Ahmet SÜRMELİ, Sekreter Hasan KIRMİÇ, Muhasip Müslüm KUTLUOĞLU, Üye Halit Ziya AYKILIÇ yönetiminde göreve başlayarak, ilk Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar bu görevlerini sürdürmüştür. Bu dönemde izin belgesi sahibi 65 meslek mensubunun tamamının Odaya kayıtları gerçekleştirilmiştir.