Şirket Sözleşmeleri

TTK'a Göre Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği

NOT: Şirket ana sözleşmesi MERSİS https://mersis.gtb.gov.tr üzerinden hazırlandıktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkili personel huzurunda veya noter huzurunda kurucular tarafından asaleten veya Vekâleten (asıl imzalı Vekâlet zorunlu) imza edilmesi ve onaylanması gerekiyor.

(Aşağıdaki örnek sözleşme bilgilendirme amaçlı olup, sözleşmenin MERSİS üzerinden hazırlanması zorunludur)

Anonim Şirket Sözleşme Örneği

Mersis Değişiklik Yol Haritası

Mersis Değişiklik Yol Haritası

TTK'a Göre Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği

Limited Şirket Sözleşme Örneği

Mersis Değişiklik Yol Haritası

Mersis Değişiklik Yol Haritası